Vyloučení odpovědnost

Prohlášení pro https://www.carpar.cz

Na této stránce naleznete prohlášení o vyloučení odpovědnosti https://www.carpar.cz, které společnost Etradon BV poskytla. V tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti uvedeme, na které rezervaci Vám na našich webových stránkách nabízíme informace.

Duševní vlastnictví

Použití těchto informací na těchto webových stránkách je bezplatné, pokud tyto informace nekopírujete, nešíříte ani jinak nepoužíváte nebo nezneužíváte. Informace na této webové stránce můžete znovu použít pouze v souladu s právními předpisy.

Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Etradon BV není dovoleno opakovaně používat text, fotografie nebo jiné materiály na těchto webových stránkách. Duševní vlastnictví patří společnosti Etradon BV.

Žádná záruka přesnosti

Případně:

Za ceny na našich webových stránkách usilujeme o co nejpřesnější znázornění skutečnosti a zamýšlených cen. Chyby, které vzniknou a jsou rozpoznatelné jako chyby programování nebo psaní, nikdy nejsou důvodem pro uplatnění nebo převzetí smlouvy nebo dohody se společností Etradon BV.

Společnost Etradon BV usiluje o co nejaktuálnější webové stránky. Pokud jsou i přes tyto snahy informace nebo obsah na těchto webových stránkách neúplné a / nebo nesprávné, nemůžeme za to přijmout žádnou odpovědnost.

Informace a / nebo produkty na této webové stránce jsou nabízeny bez jakékoli záruky a / nebo reklamace. Vyhrazujeme si právo tyto materiály bez předchozího upozornění změnit, odstranit nebo znovu nainstalovat. Společnost Etradon BV nenese žádnou odpovědnost za jakékoli informace obsažené na internetových stránkách, na které odkazujeme prostřednictvím hypertextových odkazů.

Změny

Pokud se toto odmítnutí odpovědnosti změní, najdete na této stránce nejnovější verzi zřeknutí se odpovědnosti https://www.carpar.cz.