Vrácení

Pro dodání zboží

Právo zrušit

Máte právo tuto smlouvu zrušit do 14 dnů bez udání důvodu. Výpovědní lhůta vyprší po 14 dnech ode dne, kdy jste nabyli, nebo třetí strany jiné než dopravce, kterou jste nabyli, fyzického držení posledního zboží.

Chcete-li uplatnit právo na zrušení, musíte nás informovat [VLOŽIT: Jméno společnosti, ulice, číslo, PSČ, město, e-mailová adresa, telefonní číslo] vašeho rozhodnutí o zrušení této smlouvy jasným prohlášením (např. Dopisem poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový storno formulář, ale není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, abyste zaslali své sdělení týkající se uplatnění práva na zrušení před uplynutím doby zrušení.

Účinky zrušení

Pokud tuto smlouvu zrušíte, vrátíme vám všechny přijaté platby, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v případě, že jste si vybrali jiný typ dodávky, než je námi nabízený typ dodávky, který je nejlevnější) bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme informováni o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Provedeme úhradu pomocí stejných platebních prostředků, jaké jste použili pro počáteční transakci, pokud jste výslovně nedohodli jinak; v takovém případě vám nevzniknou žádné poplatky. Můžeme si ponechat náhradu, dokud neobdržíme zboží zpět, nebo jste neposkytli důkaz o tom, že zboží bylo odesláno zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží zašlete zpět nebo je odevzdáte bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je splněna, pokud zboží zašlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží vyplývající z manipulace, která není nezbytná k určení povahy, vlastností a funkce zboží.

Zpáteční adresa:
Carpar
Riddererf 7
3861 PT Nijkerk
Nizozemí